LiveZilla Live Chat Software

 

Resonans vzw is erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Wij zijn een mensgerichte organisatie die respect, openheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid, betrokkenheid, overleg en samenwerking hoog in het vaandel draagt.

Wij zijn pluralistisch en onafhankelijk.

Wij zijn werkzaam in de regio Vlaams-Brabant en het Brussels Gewest.

Wij staan voor...

De cliënt in staat te stellen om de regie over zijn leven en de draagkracht van zichzelf en zijn omringenden te vergroten.

De cliënt te ondersteunen in het leven dat hij/zij zelf wil/kan leiden.

De kwaliteit van het leven van zowel de cliënt als de mensen waarmee hij samenleeft te bevorderen.

Wat doen we?

We bieden ondersteuning aan minderjarige en meerderjarige personen met een mentale, motorische en meervoudige beperking, een Niet Aangeboren Hersenletsel, met (bijkomende) emotionele of gedragsproblemen.

We bieden ondersteuning aan (heel) jonge kinderen waarbij er een risico bestaat op verdere ontwikkelingsproblemen of waarbij er een vermoeden is van een handicap.

We bieden ondersteuning aan kinderen, jongeren met gedrags- en emotionele stoornissen zonder verstandelijke beperking.

We bieden ondersteuning aan volwassenen met een sensoriële beperking of autisme.

Onze missie, visie, waarden

Missie maken we waar...

Door het bieden van laagdrempelige, flexibele en professionele ondersteuning waarbij we blijvend inspelen op individuele zorgvragen.

- iedereen is welkom en wordt door ons geholpen of doorverwezen;

- we werken zorgvernieuwend en zijn flexibel in denken en doen;

- als organisatie bieden wij onze medewerkers ondersteuning en tools om een deskundige dienstverlening te kunnen voorzien.

We gaan voor een mensvisie

We geloven in elk individu en in elk systeem dat dit individu draagt.

We vertrekken vanuit het geloof in de krachten van het systeem om de zorg zelf op te nemen rekening houdend met de draagkracht en draaglast van de persoon met een handicap en zijn/haar systeem.

We geloven in de inclusieve gedachte en staan voor volwaardig burgerschap.

Daarnaast zien we ieder mens als een unieke persoon met zijn/haar mogelijkheden, mening en beleving. Ieder laat die mogelijkheden, meningen en belevingen op zijn eigen unieke manier verstaan.

Onze hulpverlening heeft oog en oor voor iedere mening en beleving waarbij we steeds verbinding maken met cliënt, zijn context en de maatschappij.

Niemand leeft alleen... er zijn banden. Ze doen er toe en maken de mensen wie ze zijn op het moment dat we hun leven binnen stappen.

Op dat moment hebben de cliënt en zijn omringenden al een manier van leven en van omgaan met elkaar opgebouwd, net zoals ook wij als hulpverleners binnenstappen met onze eigen historiek, onze manier van zijn en ons eigen referentiekader.