LiveZilla Live Chat Software

 

Resonans vzw is lid van het TrustNet

Het TrustNet is een duurzaam samenwerkingsverband tussen organisaties uit de gehandicaptenzorg in Vlaanderen. Door middel van een constructieve en respectvolle samenwerking tussen de leden wordt een kwalitatief hoogstaandere werking van ieder individueel lid beoogd.

De samenwerking concretiseert zich vooral op de vlakken van management, kwaliteit, reglementering en intervisie.

De naam TrustNet staat voor:

- Trust: het samengaan van bedrijven die juridisch zelfstandig wensen te blijven. Uit het Engels: vertrouwen, geloven, toevertrouwen,...

- Netwerk: een specifieke vorm van samenwerking rond één of meerdere belangrijke aspecten van de organisaties die er deel van uitmaken en die dat uitsluitend doen omdat uit die samenwerking een meerwaarde gehaald kan worden.

Over het TrustNet, en de werking ervan leest u meer op www.hettrustnet.be

Daar vindt u ook de links naar de websites van alle leden.